Vrtec deluje v okviru OŠ Matije Valjavca Preddvor. Ima tri enote:

  • vrtec Storžek v Preddvoru,
  • vrtec Čriček na Zgornji Beli in
  • vrtec Palček na Jezerskem.

Ustanoviteljica vrtca Storžek in Čriček je Občina Preddvor, ustanoviteljica vrtca Palček pa Občina Jezersko.

Uprava vrtcev se nahaja na matični Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru na Šolski ulici 9 (ravnatelj, tajništvo in računovodstvo), pomočnica ravnatelja za vrtce in svetovalna delavka pa se nahajata v vrtcu Storžek, Šolska ulica 7, ki stoji v neposredni bližini poslopja matične šole.