Programi

DNEVNI PROGRAM: izvajamo ga skladno z Zakonom o vrtcih. To je osnovna dejavnost vrtca in jedro našega pedagoškega dela. Izvaja se v skladu s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce, s poudarkom na pestri in raznovrstni ponudbi, na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu. Namenjen je otrokom od enega leta starosti do vstopa v šolo. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano ter traja 6 – 9 ur dnevno v okviru poslovnega časa vrtca. Izvajamo ga v enotah Storžek v Preddvoru, Čriček na Zgornji Beli in Palček na Jezerskem.

POLDNEVNI PROGRAM: izvajamo ga v enoti Čriček na Zgornji Beli in traja od 4 do 6 ur dnevno.

VZGOJNI PROGRAM traja 4 ure in je namenjen otrokom od 3. leta starosti do vstopa v šolo. Obsega delno prehrano, t.j. zajtrk ali kosilo. Izvajamo ga v enoti Palček na Jezerskem. Program je na voljo le v primeru, da niso zapolnjena vsa mesta dnevnega programa.

Program, ki ga starši izberete pri vpisu v posamezno enoto vrtca, velja vse šolsko leto in ga med letom ni možno menjati.

Poslovalni čas enot vrtcev oz. izvajanje posameznega programa načrtujemo za vsako šolsko leto na novo v skladu z Letnim delovnim načrtom vrtca in dogovorom z občinama ustanoviteljicama vrtcev pri osnovni šoli.

Dostopnost