SPREJETI OTROCI

Starši sprejetih otrok, boste pred vstopom v vrtec, pozvani k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. Hkrati s pogodbo boste po pošti prejeli še naslednje dokumente, ki jih vrnete do dneva vstopa otroka v vrtec:

Pogodbo vrnite čimprej, ostale dokumente pa najkasneje do vstopa otroka v vrtec.

V kolikor pogodbe z vrtcem ne podpišete v navedenem roku oziroma ne zaprosite za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da ste umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.

! ZDRAVNIŠKO POTRDILO ! 

V skladu z 51.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l. RS, št. 142/20) se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja.

Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka izda izbrani pediater na predpisanem obrazcu (Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih, št. 0070-41/2022).

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Dostopnost