Varno s soncem

S programom, ki so ga pripravili strokovnjaki NIJZ, želimo doprinesti k spremenjenemu odnosu do sonca. Doseči želimo čim večjo osveščenost prebivalcev o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja.

Osrednja aktivnost programa VARNO S SONCEM je seznanjanje predšolskih otrok in šolarjev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Ciljno populacijo že od začetka izvajanja programa predstavljajo otroci, ki obiskujejo vrtec in posredno njihovi starši.

V projektu bodo sodelovali  otroci iz naslednjih oddelkov: Zvezdice in Sončki.

Koordinatorica projekta je Lidija Nograšek.

Dostopnost