Spoštovani starši!
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je obvestilo, da je 
PREDVIDEN datum odprtja vrtcev 18. 5. 2020S strani Ministrstva za zdravje (razširjen strokovni kolegij za pediatrijo) smo prejeli seznam različnih obolenj, ki jih imajo otroci in bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditev, v kolikor bi se starši odločili za obiskovanje vrtca. Gradivo Ministrstva za zdravje najdete tukaj, poslan pa vam je bil tudi preko eAsistenta.

Za ponovni vstop v vrtec bo veljal poseben protokol, zato vas prosimo, da najkasneje  do torka, 12. 5. 2020 do 10.00 ure v e-asistetnu ODJAVITE svojega otroka od 18. 5. 2020 dalje, v kolikor ga NE boste pripeljali v vrtec. 

V veliko pomoč, nam bo namreč informacija o številu otrok, ki se ne bodo ponovno vključili v vrtec od 18.5. do 30.5. 2020. Za lažje načrtovanje odprtja vrtca potrebujemo podatek vsaj za 14 dni.

Šele na osnovi zbranih podatkov bomo lahko načrtovali oblikovanje skupin, v katerih bo po priporočilu NIJZ upoštevan znižan normativi in sicer od 8 do 10 otrok v skupini. Zato je sodelovanje staršev pri informiranju vrtca ključnega pomena. Z vsemi protokoli in ostalimi informacijami glede samega vstopa otroka v vrtec boste obveščeni v prihodnjem tednu. V vednost vam še sporočam, da zbiramo tudi izjave zaposlenih, ki se zaradi različnih zdravstvenih stanj ne bodo mogli vrniti na delo. V okviru vseh zbranih podatkov in proučitev okoliščin bomo šele videli, pod kakšnimi pogoji lahko odpremo vrtec.

Vljudno vas še enkrat prosimo za sodelovanje in za ODJAVO v e-asistentu tistih otrok, ki jih v primeru odprtja vrtca NE NAMERAVATE pripeljati v vrtec.

V primeru, da bo vaš otrok od 18.5.2020 dalje vključen v vrtec boste prejeli vsa navodila za PRIJAVO v prihodnjih dneh.

Že v naprej se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljava,
pomočnica ravnatelja za vrtec Suzana Delavec in ravnatelj Bogdan Sušnik

 

Dostopnost