Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visoko rizičnih kontaktov (VRK), ki ga pripravimo, do napotitve v karanteno na domu, podaljšal na nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami VRK so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnamo skladno z navodili. To pomeni, da v vrtcu ob potrjeni okužbi v oddelku pričnemo s preklicem izvajanja vzgoje v oddelku.

Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku preklica izvajanja vzgoje v oddelku. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Hvala za razumevanje.

Vodstvo vrtca

Dostopnost