V Oblačkih se že nekaj časa pogovarjamo o jeseni. Veliko smo se gibali v gozdu, listali poučne slikanice in brali pravljice, se igrali igro Gozdni poštar, spoznavali drevesa in njihove plodove, se igrali matematiko s kostanji, razvrščali jesenske liste, plesali…

Nekega dne smo se igrali gozdno tombolo. Otroke sva razdelili v skupine, vsaka skupina je dobila svojo raziskovalno škatlo. Pred odhodom v gozd smo se dogovorili, na katere predmete in plodove bodo otroci pozorni in kaj bodo iskali. Na škatli so bili prilepljene fotografije dogovorjenih stvari. V gozdu so se otroci trudili in iskali vsepovsod predmete (rjavi hrastov list, polžja hišica, pravi kostanj…). Ob raziskovanju so bili veseli in zadovoljni, ko so našli vse “gozdne zaklade”. Zaklade smo prinesli v vrtec, kjer nam krasijo naš hodnik.

Zapis in slike: vzgojiteljica skupine Oblački, Klavdija Ribnikar

Dostopnost