Letos smo prvič sodelovali v akciji ob Mednarodnem dnevu prijaznosti, 13. novembra ( projekt je v Slovenijo vpeljalo društvo Humanitarček) in pobarvali in porisali “kamenčke prijaznosti” in jih na sprehodu po vasi posamezno pustili na stopnicah hiš, ob poteh,…. nekaj pa tudi na stopnišču do naše igralnice v vrtcu, da smo z njimi polepšali dan tudi našim staršem. S to lepo gesto upamo, da smo polepšali dan vaščanom, staršem, …. Prepričana pa sem, da so tudi otroci ob tem ustvarjanju in podarjanju dobili lepo izkušnjo, kako z majhnimi stvarmi lahko širimo prijaznost, dobro voljo in pozitivno energijo.

zapisala: vzgojiteljica Mateja MUŠIČ

Dostopnost