Starši, ki želite svojega že vključenega otroka prerazporediti z novim šolskim letom oz.  s  1. 9. 2020 v drugo enoto vrtca na območju občin Preddvor in Jezersko

vas prosimo, da oddate

VLOGO ZA PRERAZPOREDITEV ŽE VKLJUČENEGA OTROKA V VRTEC MED ENOTAMI VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2020 / 2021

od 9. 3. 2020 do vključno 13. 3. 2020

v tajništvo šole osebno ali pošljete po pošti na naslov: Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor (s pripisom prerazporeditev).

Pri izbiri enote vrtca upoštevajte poslovni čas enote in starost otroka.

Vloga za prerazporeditev bo od 9. 3. 2020 dalje na spletni strani vrtca:

O rešitvi vaše vloge boste pisno obveščeni.

Dostopnost