Prehrana otrok v vrtcu

Za zdravo prehrano otrok skrbimo z načrtovanjem ustreznih jedilnikov, izborom kvalitetnih, zdravju prijaznih, varovanih živil, zdravo in skrbno pripravo hrane ter kulturno ponudbo le-te. Enkrat mesečno so na našem jedilniku vsi obroki pripravljeni iz ekološko pridelanih živil.

V vrtcu se pripravlja tudi dietna hrana (ob predložitvi zdravniškega mnenja) in vegetarijanska prehrana.

Zdravstveno higienski režim in izvajanje HACCP-sistema kontrolira Zdravstveni inšpektorat RS. Le ta spremlja zdravstveno oz. higiensko stanje v prostorih vrtca, izvajanje HACCP- programa in nadzira higieno v naših kuhinjah.

Za pripravo jedilnikov skrbi vodja šolske in vrtčevske prehrane, prof. Maja Šenk Zidar (maja.senk@os-preddvor.si).

Okvirne ure razdeljevanja obrokov v vseh enotah vrtca:

Obrok

čas

Zajtrk

7.45 – 8.00

Dopoldanski napitek, sadje

10.00

Kosilo – 1. starostno obdobje

11.00 – 11.30

Kosilo – 2. starostno obdobje

11.30 – 12.00

Popoldanska malica

14.00

Dostopnost