Starši, ki želite svojega, že vključenega, otroka z novim šolskim letom oz. s  1. 9. 2023 prerazporediti v drugo enoto vrtca na območju občin Preddvor in Jezersko lahko oddate

VLOGO ZA PRERAZPOREDITEV ŽE VKLJUČENEGA OTROKA MED ENOTAMI VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2023 / 2024

Najdete jo tukaj: Vloga_prerazporeditev_23_24

Vlogo oddate od 22. 2. 2023 do vključno 1. 3. 2023 in sicer jo

  • oddate osebno v upravo vrtca (svetovalni delavki) ali
  • pošljete pošti na naslov: Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor (s pripisom ”za svetovalno službo”).

Pri izbiri enote vrtca upoštevajte poslovni čas enote in starost otroka.

Vloga za prerazporeditev je v priponki in bo od 21. 2. 2023 dalje na spletni strani vrtca (Vpis v vrtec / prerazporeditev).

O rešitvi vaše vloge boste pisno obveščeni.

Za več informacij se obrnite na svetovalno delavko Bojano Kvartuh.

Dostopnost