Spoštovani starši!

S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu. Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD, da jim o tem izda odločbo.

Vse starše pa lepo naprošamo, da ne glede na oprostitev plačila, še vedno dosledno odjavljate vašega otroka, če ne bo prisoten v vrtcu. Prijavljeno število prisotnih otrok namreč močno vpliva na naše delo in organizacijo prehrane.

Prijazen pozdrav in vse dobro!

Suzana Delavec, pom. ravnatelja za vrtec

Dostopnost