Dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psih., je izredna profesorica za psihologijo dela in organizacij na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Izvaja tudi predavanja, delavnice in konzultacije za zaposlene v javnem sektorju in gospodarstvu. Raziskovalno se ukvarja s področjem talentov, kulturno inteligentnostjo in vodenjem v organizacijskem okolju, z vračanjem na delo po izgorelosti oz. po daljši bolniški odsotnosti idr. Ureja spletno stran www.psihologijadela.com.

OTROK IN SAMOSTOJNOST

Spoštovani, 


Vabimo vas k udeležbi na prvo letošnje predavanje v okviru Šole za starše, ki bo potekalo v četrtek, 26.10. 2023 ob 18.uri v prostorih vrtca Storžek, Preddvor.


Predavanje OTROK IN SAMOSTOJNOST (izvajalka bo izredna profesorica za psihologijo, ga. Eva Boštjančič iz Zavoda Modrijan, Rokus Klett) bo posvečeno prehodu otrok iz vrtca v šolo, s katerim se prej ali slej sreča vsa družina.

Vstop otroka v šolo oz. prehod iz vrtca v šolo je za otroke in njihove starše pomemben življenjski in izobraževalni mejnik. Novo izkušnjo lahko na eni strani spremljajo pozitivni občutki in navdušenje, medtem ko se lahko na drugi strani pojavi nelagodje ali negotovost.

Prehod otrok je odvisen od več dejavnikov, med katerimi lahko izpostavimo sodelovanje med institucijo in starši, ustrezna starševska pričakovanja in starševsko podporo. Tako imenovano občutljivo izvajanje prehoda iz vrtca v šolo prinaša pozitivne izkušnje in zaupanje za vse nadaljnje prehode v izobraževanju.

Delavnica bo odprla naslednje ključne teme:

  • želje staršev glede njihovih otrok,
  • vzpostavljanje samospoštovanja otrok,
  • ločevanje med otrokovim vedenjem in njegovo osebnostjo,
  • sodelovanje med starši in institucijo, v katero otrok vstopa.

V 60-ih minutah boste udeleženci na praktičnih primerih spoznali in usvojili:

  • kako uravnavati pričakovanja staršev glede njihovih otrok,
  • možnosti pozitivnega sodelovanja s šolo,
  • kako z otroki zastaviti skupne cilje,
  • kako pravilno reagirati na otrokove vzpone in padce.

Zaradi lažje organizacije, vas naprošamo k prijavi na dogodek. Hvala.

Dostopnost