V četrtek, 21. 3. 2024, smo v Vrtcu pri OŠ Matije Valjavca Preddvor obeležili svetovni dan Downovega sindroma pod geslom »Z enim prijaznim dejanjem do lepšega sveta.«

Pri Downovem sindromu gre za motnjo,  ki jo povzroča dodatni kromosom v vsaki telesni celici, posebnost pa je v tem, da je 21. kromosom trojno prisoten, kar vpliva na počasnejši telesni in duševni razvoj.

V okviru zgodnje obravnave v vrtcu smo z otroki pripravili delavnico izdelovanja pisanih nogavičk.

Da bi se tako otroci kot odrasli zavedali pomembnosti ozaveščanja o tem, da smo si med seboj različni, pa smo na ta dan obuli različne nogavice ter tako prispevali majhen delež k ustvarjanju lepšega sveta.

 

Bojana Kvartuh, svetovalna delavka in vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo

Nataša Udir, vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo

Dostopnost