V oktobru smo z otroki preko dejavnosti v naravi usvajali osnovne gibalne koncepte, spoznavali in primerjali živo in neživo naravo, spoznavali razlike med listavci in iglavci ter spoznavali pomen skupnega sodelovanja, pomoči za reševanje problemov. Za uvod smo se pogovorili, s pomočjo gozdončkov (kartice s slikami) ugotavljali, prepoznavali ali imamo listavec / iglavec in iskali, razmišljali o razlikah med listavci ter iglavci. Ko smo slednje usvojili, so morali otroci poiskati in objeti drevo listavca ter iglavca. Relativno hitro jim je uspelo in že so v vrečko hiteli nabirati liste in storže, ki smo jih uporabili za žreb oz. delitev otrok v dve skupini / plemeni (iglavcev in listavcev). Sledila so vprašanja oz. uganke npr. Poišči nekaj trdega, mrzlega ali Kaj raste na smreki, nima iglic in je rjave barve?, ipd.. Naloga otrok je bila, da se med seboj pogovorijo, skupaj najdejo rešitev ter poiščejo in prinesejo naravni material, rastlino, ki ustreza opisu. Vsako pleme je material prinašalo na svoj list papirja. Uf, kako urno, spretno so tekali, raziskovali in s skupnimi močmi uspešno »premagovali« uganke. Mislim, da je skoraj odveč, če vam zaupam, da sta zmagali obe plemeni, tako iglavci kot listavci.

Zapisal Uroš Sinkovič

Dostopnost