Vizija in poslanstvo

Naša vizija so osebnostno zdravi, ustvarjalni in veseli otroci ter zadovoljni starši.

Z vsakodnevnim strokovno-pedagoškim delom skrbimo za celostni razvoj otrok, individualne darove in krepimo socialne veščine vključevanja v družbo okoli nas.  Staršem nudimo varno, ljubeče, aktivno, ustvarjalno in sproščeno okolje za njihove otroke v času njihove odsotnosti.

Dostopnost