V mesecu septembru smo preko različnih dejavnosti preživeli veliko lepih gozdnih trenutkov. S pomočjo učnih listov in obiskovanjem gozda smo z otroki sledili ciljem oz. usvajali znanje o fizičnih značilnostih listov v naravnem okolju, opazovali in spoznavali razlike med listi ter se seznanili s tehniko herbariziranja. Veliko smo opazovali, tipali in razmišljali. Otroci so opazovali kako se drevesa pripravljajo na zimo, nabirali, spoznavali, primerjali, raziskovali oblike, barve, robove, žile in velikosti jesenskih listov. Za popestritev in lažje raziskovanje smo uporabili posode s povečevalnimi stekli. Ko smo se spoznali z omenjenimi lastnostmi listov, smo jih odnesli v igralnico ter začeli s procesom herbariziranja. Liste smo vstavili med časopisni papir, obložili s knjigami ter jih na dva dni menjali. To smo počeli približno štirinajst dni. Med samim procesom herbariziranja so otroci utrjevali usvojeno znanje, tipali  liste in »začutili« njihovo spreminjanje tkiva (krhkost). Da bi lažje dočakali zaključek procesa in ker smo se dogovorili, da naredimo razstavo – barvita jesen, smo v gozdu izvajali tudi druge dejavnosti: s tipanjem drevesnih debel smo spoznali pojma hrapavo – gladko, s pomočjo voščenk in barvic smo s tehniko frotaž upodobili jesenska drevesa (risalne liste smo naslonili na drevesno deblo, ga obrisali in v igralnici dokončali umetnine tako, da so otroci z barvicami deblom dreves dodali obrise listov). Izvedli smo tudi lov na liste, kjer so otroci v več manjših skupinah reševali naloge oz. iskali velike, majhne, obglodane, dolge, valovite in bodičaste liste, jih razvrščali po barvah, ipd. Ko smo imeli liste herbarizirane, so jih otroci nalepili na prej pobarvane ježke. Z razstavo (tako v igralnici kot v garderobi) smo začetek oktobra zaključili naše gozdno popotovanje.

Zapisal Uroš Sinkovič

Dostopnost