Prerazporeditev že vključenega otroka v drugo enoto

Starši, ki želite svojega, že vključenega, otroka z novim šolskim letom oz. s  1. 9. 2024 prerazporediti v drugo enoto vrtca na območju občin Preddvor in Jezersko lahko oddate

VLOGO ZA PRERAZPOREDITEV ŽE VKLJUČENEGA OTROKA MED ENOTAMI VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2024 / 2025

Vlogo oddate od 12. 2. 2024 do vključno 16. 2. 2024 in sicer jo

  • oddate osebno v upravo vrtca (svetovalni delavki) ali
  • pošljete pošti na naslov: Vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor (s pripisom ”za svetovalno službo”).

Pri izbiri enote vrtca upoštevajte poslovni čas enote in starost otroka.

O rešitvi vaše vloge boste pisno obveščeni.

Za več informacij se obrnite na svetovalno delavko Bojano Kvartuh.

Kliknite tukaj

Vloga_prerazporeditev_24_25

Dostopnost