Zdravje in prehrana

Varnost in zdravje otrok sta naši osnovni nalogi. Z osnovami skrbi za lastno varnost in zdravje ob različnih dejavnostih seznanjamo tudi otroke. Vsebine so vpete v vzgojno- izobraževalno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop pri njihovem uvajanju. V vrtcu otroke učimo veščin, ki so nujne za zdravo in varno vedenje. Skrbimo za:

  • nego in osebno higieno ( redno in pravilno umivanje rok in zob);
  • prijetno, varno in čisto okolje (ekološko ozaveščanje);
  • uravnoteženo in zdravo prehrano;
  • dietno prehrano (predpisano od pediatra);
  • potreben počitek;
  • bivanje na prostem in z naravo;
  • zaščito pred škodljivimi vplivi sonca;
  • postopno sprejemanje odgovornosti za varno vedenje pri vseh dejavnostih;
  • skrb za sproščeno sodelovanje otrok, staršev in zaposlenih in
  • uravnoteženost mirnih in živahnih dejavnosti.
Dostopnost