PROSTA MESTA

Vrtec lahko naknadno sprejme otroka,

  • če starši vseh otrok, ki so na čakalnem seznamu odklonijo sprejem otroka v vrtec oz. ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v roku ali
  • če na prosto mesto v vrtcu, upoštevajoč starost otroka in program vrtca, ki se izvaja v oddelku, ne more vključiti nobenega izmed otrok, ki so uvrščeni na čakalni seznam.

Seznam prostih mest za šolsko leto 2023/2024:

Dostopnost