Vrtec pri Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor

Vizija vrtca pri OŠ Matije Valjavca Preddvor so osebnostno zdravi, ustvarjalni in veseli otroci ter zadovoljni starši.

Z vsakodnevnim strokovno-pedagoškim delom skrbimo za celostni razvoj, individualna močna področja in krepimo socialne veščine vključevanja otrok v družbo okoli nas. Staršem nudimo varno, ljubeče, aktivno, ustvarjalno in sproščeno okolje za njihove otroke v času njihove odsotnosti.

Vrtec deluje v okviru OŠ Matije Valjavca Preddvor. Ima štiri enote:

  • vrtec Storžek v Preddvoru,
  • vrtec Čriček na Zgornji Beli,
  • vrtec Biba v Kokri in
  • vrtec Palček na Jezerskem.

Ustanoviteljica vrtca Storžek, Čriček in Biba je Občina Preddvor, ustanoviteljica vrtca Palček pa Občina Jezersko.

Uprava vrtcev se nahaja na matični Osnovni šoli Matije Valjavca v Preddvoru na Šolski ulici 9 (ravnatelj, tajništvo in računovodstvo), pomočnica ravnatelja za vrtce in svetovalna delavka pa se nahajata v vrtcu Storžek, Šolska ulica 7, ki stoji v neposredni bližini poslopja matične šole.

Dostopnost