Začasna odjava otroka 

Poletna rezervacija 

Starši otrok, za katere občina krije del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo poletno
rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, za daljše časovno obdobje pa samo v primeru
odsotnosti otroka zaradi bolezni. Rezervacijo za čas poletnih mesecev, lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost
otroka od najmanj en in največ dva meseca (za en mesec se šteje 31 zaporednih koledarskih dni). Starši so dolžni
vrtcu otrokovo odsotnost pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za
rezervacijo starši plačajo 40 % od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.

Bolniška odsotnost

Zavod upošteva bolniško odsotnost otroka za otrokovo odsotnost 7 ali več strnjenih delovnih dni na podlagi
potrdila zdravnika o odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov, ki ga starši predložijo v roku 5 dni po zaključku
odsotnosti. Za odsotne dneve se zaračunava 50 % cene po odločbi.

Rezervacija za otroka, ki ima brezplačno bivanje v vrtcu ni mogoča.

 

Starši pisno z »Začasno odjavo otroka iz vrtca« oz. t.i. rezervacijo najavite v eAsistentu najkasneje do sredine maja. Staršem se v skladu s sklepom pristojne občine zaračuna 40 % cene programa za čas odsotnosti otroka.

REZERVACIJE od 30 do 60 DNI (napoved v eAsistentu):

Starši napoveste počitniško rezervacijo v meniju – Odsotnosti – nato izberete Počitniška rezervacija – vpišete termin – pošljite. 

Vse morebitne spremembe glede rezervacije obvezno sporočite vzgojiteljici vašega otroka in v računovodstvo na elektronski naslov poloznice@os-preddvor.si

Dostopnost