Vpis otroka v vrtec

Vpis otrok v vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor ureja

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor.

Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v javne vrtce na območju občine Preddvor in občine Jezersko, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev, praviloma v mesecu marcu za naslednje šolsko leto s sprejemom 1.9. za tekoče šolsko leto. Razpis za vpis v vrtec je objavljen na spletni strani vrtca, občin ustanoviteljic in na oglasnih deskah enot vrtca.

Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok, skladno s pravilnikom.

OBVESTILO

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da se je z dnem 6.3.2024, spremenil Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor. Skupaj s spremembami so začeli veljati tudi novi kriteriji ob vpisu otroka v vrtec. V izogib kasnejšim nejasnostim, vas prosimo, da Pravilnik in nove kriterije dobro preberete.

Dostopnost