Zgodnja obravnava

V predšolskem obdobju je zelo pomembno zgodnjo prepoznavanje otrokovih odstopanj v razvoju, ki ga prepoznate starši, strokovni delavci v vrtcu ali zdravniško osebje. Ob ugotovitvah odstopanj, je potrebna čimprejšnja vključitev v sistem zgodnje obravnave, katere namen je zagotavljanje hitre, učinkovite in ustrezne pomoči otroku in družini.

V okviru mreže zdravstvenih domov so vzpostavljeni Centri za zgodnjo obravnavo (ki delujejo v okviru Razvojnih ambulant), kamor starše napoti otrokov izbrani zdravnik – pediater.

Na podlagi diagnostičnih ocen zdravniškega osebja, se za otroka pripravi Zapisnik multidisciplinarnega tima (ZMT) ali Individualni načrt pomoči družini (INPD), ki sta osnovi za zagotavljanje (sistemizirane) optimalne pomoči otroku v vrtcu.

Dostopnost