Ponovna vrnitev v vrtec Čriček je prinesla veliko veselja tako med otroki, kot tudi med vzgojiteljicami in starši. Kljub veliko omejitvam, vzpostavljanju posebnih pogojev, izvajanje ukrepov in zagotavljanje “mehurčkov”, nam je lepo. Opažamo, da otroci v večini niso imeli nikakršnih težav pri ponovni vključitvi v vrtec, da rutine dejavnosti v oddelku niso pozabili , da smo se res pogrešali. Hitro smo spet navezali stike v prosti igri in dejavnostih, ki jih pripravljamo vzgojiteljice. Pogrešamo sicer druženja in sodelovanja obeh skupin Knofkov in Gumbkov, a vemo, da bo prišel čas tudi za to. Vizija našega vrtca veliko gibanja, pohodov in raziskovanje v naravi, v gozdu, pa je najboljša popotnica za spopadanje z različnimi virusi, krepitev zdravja in kondicije otrok in vzgojiteljev. V preteklih dneh smo se veliko igrali, zabavali dobro zračili in razkuževali prostore , predvsem pa vsakodnevno peljali bacile in viruse na sprehod.

Dostopnost