Pisateljica JANJA DERMASTJA, je vrtcu podarila nekaj izvodov svoje knjige Ne grem k zobozdravniku in pika!

V vrtcu Storžek so knjigo prejeli vsi otroci, otroci z dislociranih enot pa so prejeli po en izvod na oddelek. 

Prepričani smo, da bo opisana zgodba v veliko pomoč tako otrokom kot staršem pri premagovanju strahu pred zobozdravnikom. 

Pisateljici Janji se iskreno zahvaljujemo.

Dostopnost