Enota Čriček, Zg. Bela

Naslov enote: Zgornja Bela  67, 4205 Preddvor
Telefon:  04/25 51 156

Oddelki in starost vključenih otrok:

  • 3 oddelki:
    • prvo starostno obdobje: otroci od 11 mesecev do 3 let,
    • kombiniran oddelek
    • drugo starostno obdobje: otroci od 3 let do vstopa v šolo.

V enoti Čriček izvajamo osnovni dnevni program v dopoldanskem času od 6.30 do 16.00 ure in poldnevni program od 7.00 do 13.00 ure.

Vrtec ima prostorno igralnico, ki je opremljena tako, da spodbuja otroke k različnim aktivnostim, igri, medsebojnemu učenju, sodelovanju, ustvarjanju in raziskovanju.

V vrtcu je otrokom na voljo tudi telovadnica, kjer otroci vsakodnevno izživijo svojo potrebo po gibanju, daje nam tudi možnost, da za potrebe igre in drugih dejavnostih razširimo igralnico. Skupaj s pokrito teraso pa nadomešča tudi zunanji prostor v času slabega vremena. Veliko prostora za gibanje in igro pa otrokom omogoča tudi zunanje igrišče z igrali, čutno potjo in gredicami.

Prednostna naloga vrtca je  veliko bivanja in aktivnosti v naravi.  Vključuje elemente gozdne pedagogike (je gozdni vrtec)  in ima v gozdu tudi  “Micino igralnico”, kjer so dejavnosti organizirane  večkrat  tedensko. Za otroke je  gozd vir zdravja, boljših motoričnih sposobnosti, senzornih izkušenj preko lastne aktivnosti, empatije do narave, socialnih interakcij med otroki.

Dostopnost